Pravidelný servis klimatizácie a údržba klimatizačných, chladiarenských a vzduchotechnických zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti a eliminácii neplánovaných porúch..

Pre správne fungovanie a chod klimatizácie je každoročné čistenie tak dôležité, ako výmena motorového oleja vo vašom aute. Aj keď kvalitné klimatizačné zariadenia obsahujú mnoho samočistiacich, dezinfekčných, dezodoračných a podobných funkcií nedá sa úplne zabrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu klimatizačného systému rôznymi fyzikálnymi aj biologickými procesmi vyplývajúceho z jeho podstaty.

Výrobca zariadenia doporučuje servisnú prehliadku zariadenia minimálne raz za rok servisným technikom, resp. chladiarom.

Radi Vás presvedčíme o našom záujme vyhovieť Vašim potrebám a získať Vašu dôveru serióznosťou, kvalitou a komplexnosťou našich služieb.