Našim zákazníkom ponúkame kompletné služby v oblasti montáži klimatizácie. Po osobnej obhliadke miesta montáže vypracujeme návrh a cenovú ponuku na klimatizáciu. Vybranú klimatizáciu dodáme a odborne namontujeme. Klimatizácie inštalujeme do bytov, domov, kancelárií alebo priemyselných objektov. Obhliadka miesta a vypracovanie ponuky je samozrejme bezplatné a nezáväzné.

Montáž samotnej klimatizácie je vysokoodborná činnosť, ktorú môžu vykonávať iba školení a certifikovaní montážni technici. Ani tá najkvalitnejšia značková klimatizácia nebude správne slúžiť svojmu účelu, ak bude neodborne nainštalovaná.

Montáž nástennej klimatizácie pozostáva z inštalácie vnútornej jednotky na plechový držiak, zavedením dvojice Cu rúrok s tepelnou izoláciou, komunikačného kábla a odvodu kondenzátu do externého prostredia, alebo do kanalizácie. Tieto trasy sa vedú buď po povrchu v PVC žľaboch, alebo zasekaním do muriva. K vonkajšej jednotke sa dostaneme prevŕtaním otvoru o priemere cca 55 mm cez obvodový múr, kde sa potrubia s komunikáciou dopoja, čím sa vytvorí uzavretý systém. Ten sa následne vákuuje, čím sa z neho odstráni vzduch a vlhkosť.

Po tlakovej skúške sa do systému naplní chladivo, ktoré je na určitú vzdialenosť už predplnené od výrobcu. V prípade dlhších trás sa prepočíta potrebné množstvo chladiva a to sa presne doplní. Zariadenie sa elektricky dopojí a prvý krát spustí do prevádzky. Po testovacom režime a kontrole funkčnosti zaučia naši technici zákazníka do základnej obsluhy a pravidiel správneho používania klimatizácie. Samozrejmosťou je čistota okolia montáže a odvoz sutiny po vŕtaní alebo zasekávaní, či iného odpadu spôsobenom montážou klimatizácie. Vysoký dôraz venujeme estetike montáže.

Našou najlepšou reklamou sú pozitívne referencie a vysoká spokojnosť našich zákazníkov. Tešíme sa, že aj Vy rozšírite ich rady…